Get Adobe Flash player
Vyššie

Zmluvy 2013

Dodatok c. 2 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku zverejneneho dna 4.7.2013
Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb ISDN 0025345
Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb TP 0250926
Dodatok k Zmluve o poskytovani verejnych sluzieb TP 3031100827911
Kupna zmluva 19122012 zverejnene 16.7.2013
Werheim - Dohoda o vzajomnej obchodnej spoluraci c. 4.2013
Wertheim - Dohoda o vzajomnej obchodnej spolupraci c 7.2013
Zamenna zmluva Zsolt Kasa
Zamenna zmluva zo dna 24.04.2013
Zmluva o dielo R.G.T.Press,zverejnene 15.02.2013
Zmluva o najme verejneho priestranstva
Zmluva o poskytnuti nenavrat financ prispevku-zverejnene-dna 27.2.2013
Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku c. 2300032
Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb
zmluva o zriadeni vecnych bremien
 
 
Powered by Phoca Download