Get Adobe Flash player
Vyššie

Zmluvy 2014

Dodatok c. 3 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku (zverejneny dna 7.1.2014 )
Dodatok c. 4 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku (zverejneny dna 14.11.2014)
Koncesna_zmluva_osvetlenie_zverejnena_28.8.2014
Kupna zmluva zverejnena dna 23.12.2014
Kupna_zmluva_-_Obec_Kostolne_Kracany_-_Majer_Vojtech
Kupna_zmluva_-_Obec_Kostolne_Kracany_-_Maria_Gasparova
Kupna_zmluva_Obec_Kostolne_Kracany_-_Pothe_Stefan
Mandatna zmluva o poskytnuti sluzieb - zverejnena dna 7.11.2014
Mandatna zmluva v oblasti externeho manazmentu pre projekt Zlepsenie systemu separovaneho zberu v obci Kostolne Kracany “ zverejnená dňa 6.2.2014
Zamenna_zmluva_druzstvo_v_Jurovej
Zmluva o zriadeni vecnych bremien (zverejneny daa 7.1.2014)
Zmluva_o_dielo_medzi_Obec_Kostolne_Kracany_a_AVAstav_s_r_o_ zverejnena_dna _14_4_2014
Zmluvy o realizacii investicie – zverejnene dna 15.9.2014
zamenna_zmluva_polnohosp_druzstvo
 
 
Powered by Phoca Download