Get Adobe Flash player
Vyššie

Zmluvy 2015

Dodatok c. 1 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku – zverejneny dna 1.4.2015
Dodatok c. 2 k zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku - zverejneny dna 22.04.2015
Mandatna zmluva - zverejnena dna 5.2.2015
Prima_banka_zmluva_o_terminovaom_uvere_20_003_15
Zmluva o dielo – Dobudovanie zberneho dvora Kostolne Kracany – zverejnena dna 10.4.2015
Zmluva o poskytnuti sluzieb- zverejnena dna 4.2.2015
Zmluva_o_beznom_ucte_Prima_banka
Kupna zmluva - zverejnena dna 19.8.2015
Zmluva o poskytnuti dotacie na podporu rozvoja priemyselnej vyroby a sluzieb v roku 2015 - zverejnena dna 3.8.2015
Poistna_zmluva_CSOB_Poistovna
Poistna_zmluva_Komunalna_Poistovna
Zmluva o dielo c. 15_071 zverejnena 9.11.2015
Zmluva c. 51_TT_2015 o poskytnuti dotacie zo statneho rozpoctu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpecenie uloh prevencie kriminality zverejnena 2.9.2015
Zmluva o vyhotoveni diela – zverejnena dna 10.11.2015
Kupna zmluva – Obec Kostolne Kracany – STAVOZEMIX SK s.r.o. – zverejnena dna 25.11.2015
Zaradenie vozidiel do suboru
Dodatok c.1 k zmluve o poskytnuti dotacie na podporu rozvoja priemyselnej vyroby a sluzieb v roku 2015. – zverejnene dna 16.12.2015
Poistna_zmluva_komunalna_poistovna_2
 
 
Powered by Phoca Download