Get Adobe Flash player
Vyššie

Zmluvy 2016

Kupna_zmluva_Milan_Gumulak
Dodatok c. 1 k zmluve o zriadeni vecneho bremena zverejneny dna 28.03.2016
Mandatna zmluva – zverejnena dna 30.05.2016
Zmluva o zriadeni vecnych bremien
Koncesná zmluva – Obec Kostolné Kračany – SE Predaj, s.r.o. Dátum zverejnenia: 2.8.2016
Poistna_zmluva_komunalna_poistovna_dodatok_c2
Vyradenie_motoroveho_vozidla
Zaradenie_vozidla_Iveco_140E
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Kynceľové Kračany Zverejnená dňa : 26.10.2016
Zmluva o zriadení vecných bremien č.16/1217/1613500003-KH/VB zo dňa 20.09.2016
Z M L U V A č. 119806 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie – zverejnená dňa 23.11.2016
Zmluva o postupeni prav stavebnika – Obec Kostolne Kracany – PRO FINANCE s.r.o. – zverejnena dna 12.02.2016
Zmluva o postupeni prav stavebnika – Obec Kostolne Kracany – PRO FINANCE s.r.o. – zverejnena dna 14.09.2016
 
 
Powered by Phoca Download