Get Adobe Flash player
Vyššie

Zmluvy 2018

Zmluva o postúpení práv stavebníka – Obec Kostolné Kračany – PRO FINANCE, s.r.o. – zverejnená dňa 22.03.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena 2 – PRO FINANCE, s.r.o. – Obec Kostolné Kračany – zverejnená dňa 22.03.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena – PRO FINANCE, s.r.o. – Obec Kostolné Kračany – zverejnená dňa 22.03.2018
Mandátna zmluva – Obec Kostolné Kračany – MH Invest II, s.r.o. – zverejnená dňa 13.04.2018
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním zo dňa 15.05.2018
Zmluva o dielo „ Kračany – skupinový vodovod “ – AKVAMONT s.r.o. – Obec Kostolné Kračany – zverejnené dňa 30.05.2018
Dodatok k zmluve komunalna poistovna
Zmluva o dielo - Obec Kostolné Kračany – MMVH s.r.o. – zverejnená dňa 05.09.2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000631-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR– zverejnená dňa 02.08.2018
Zmluva č. 127825 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie – zverejnená dňa 07.09.2018
Kupna_zmluva_Csorgoova zverejnená dňa 08.06.2018
zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb
Dohoda o postupeni prav a povinnosti
Poistna zmluva komunalna poistovna 2
Poistna zmluva komunalna poistovna
DKVIA s.r.o. – zverejnená dňa 30.04.2018
KUPNA ZMLUVA-Evid. podi.V-8268-18 dodatok c1 - zverejnene 7.12.2018
Kúpna zmluva – PRO FINANCE s.r.o. – Obec Kostolné Kračany zo dňa 29.10.2018 – zverejnená dňa 05.11.2018
 
 
Powered by Phoca Download