Get Adobe Flash player

Symboly obce

Symboly obce Kostolné Kračany

Erb obce

Obsahom erbu Kostolných Kračian je kostol ako hovoriace znamenie a korun, vyjadrujúca skutočnosť, že obec bola vlastníctvom niekoľkých šľachtických rodov.

Erb zárovň využíva možnosť kodifikovania aj väčšieho erbu, doplneného o heraldických nosičov, ktorými sú gryf a lev - hlavné znamenia erbov šlachtických rodov Kračianskovcov (gryf) a Somogyiovcov (lev).

Erb obce Kostolné Kračany má teda túto podobu:

V zelenom štíte strieborný kostol so zlatou bránou, zlatými oknami a so zlatým krížom na červenej streche, vľavo prevýšený zlatou, perlami a rubínmi zdobenou uzatvorenou korunou so zlatou čiapkou.

 

Symbol 1

Väčší erb obce Kostolné Kračany tvorí základný erb, držaný heraldickými nosičmi- vpravo zlatým gryfom s červeným jazykom a v striebornej zbroji, vľavo rovnako sfarbeným levom.

 

Symbol 2

Vlajka obce

Vlajka obce Kostolné Kračany pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, bielej, žltej, bielej, zelenej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

Symbol 3

 

Pečať obce

Pečať obce Kostolné Kračany je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KOSTOLNÉ KRAČANY. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

Symboly 4